Vi kan även erbjuda rum för era långväga gäster inför en fest hos oss på 
Vandrarhemmet i Södra Ljunga